Nyheter

Dags att betala in medlemsavgiften för säsongen 2022/23


  • Familjemedlemskap 500:-
    Alla i familjen är medlemmar oavsett antal aktiva och tävlande.
  • Enskild medlem 200:-
    Med på aktiviteter och/eller tävlar.
  • Stödmedlem 100:-
    De som vill stödja klubben utan att vara delaktiga i aktiviteterna - sprid gärna till dem ni vet vill stödja oss!


Betalas in på PG 667584-7 under september månad. Ange namn på den/de som betalningen avser.

Nya aktiva medlemmar anger även personnummer.

Stort tack för

sponsringen SCA!


Isläger 20223-6/11 Sundsvall

Följ vår instagram!


Nu finns vi även på Instagram 

@sundsvallssk


Lär dig mer om våra åkare


Vilken övning är egentligen Björns favorit? Under klubben hittar du profiler på våra åkare där de svarar på bland annat den frågan.

Länkar